בנה את הטאבון שלך

מודל 100 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 100 פרצופים של חלל עבודה
מס' פיצות - 3-4 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1700 ק"ג
קוטר פנימי -100 ס"מ
קוטר חיצוני - 146 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 166 ס"מ

הזמן