בנה את הטאבון שלך

מודל 70 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 70
No. of pizzas - 1-2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - KG-800
Inner diameter -70 cm
Outer diameter - 90 cm
Diameter including work surface - 115 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 70
מס' פיצות - 1-2 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - KG-800
קוטר פנימי -70 ס"מ
קוטר חיצוני - 90 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 115 ס"מ

הזמן

מודל 70 נאפוליטן


טאבון נאפוליטני מבית Manna Forni

יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 80

מס' פיצות - 2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- בKG 1300

קוטר פנימי -80 ס"מ

קוטר חיצוני - 126 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

הזמן