בנה את הטאבון שלך

מודל 80 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 80
No. of pizzas - 2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in KG 1300
Inner diameter -80 cm
Outer diameter - 126 cm
Diameter including work surface - 146 cm

תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 80
מספר פיצות - 2 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - בק"ג 1300
קוטר פנימי -80 ס"מ
קוטר חיצוני - 126 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

הזמן