בנה את הטאבון שלך

מודל 80

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 80
No. of pizzas - 2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in KG 1300
Inner diameter -80 cm
Outer diameter - 126 cm
Diameter including work surface - 146 cm

מודל 100 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

מודל 120 בחיפוי נחושת

120 rame vesuvio
Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

מודל 120 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

מודל 70

טאבון נאפוליטני מבית

Manna Forni
יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 70

מס' פיצות - 1-2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- KG-800

קוטר פנימי -70 ס"מ

קוטר חיצוני - 90 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 115 ס"מ

Model D70

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 70
No. of pizzas - 1-2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - KG-800
Inner diameter -70 cm
Outer diameter - 90 cm
Diameter including work surface - 115 cm

Model D80


טאבון נאפוליטני מבית Manna Forni

יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 80

מס' פיצות - 2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- בKG 1300

קוטר פנימי -80 ס"מ

קוטר חיצוני - 126 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

מודל 80

טאבון נאפוליטני מבית Manna Forni

יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 80

מס' פיצות - 2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- בKG 1300

קוטר פנימי -80 ס"מ

קוטר חיצוני - 126 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

Model D90

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 90
No. of pizzas - 2-3 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 1500 kg

Model MF90

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 90
No. of pizzas - 2-3 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 1500 kg
Inner diameter -90 cm
Outer diameter - 136 cm
Diameter including work surface - 156 cm

Model D100

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

Model D110

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

Model D120

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

Model D120

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

Model D130

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Model D140

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.