בנה את הטאבון שלך

מודל 80 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 80
No. of pizzas - 2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in KG 1300
Inner diameter -80 cm
Outer diameter - 126 cm
Diameter including work surface - 146 cm

תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 80
מספר פיצות - 2 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - בק"ג 1300
קוטר פנימי -80 ס"מ
קוטר חיצוני - 126 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

מודל 100 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 100 פרצופים של חלל עבודה
מס' פיצות - 3-4 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1700 ק"ג
קוטר פנימי -100 ס"מ
קוטר חיצוני - 146 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 166 ס"מ

מודל 120 וולקנו

120 rame vesuvio
Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm


120 נחושת וזוב
תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.


מפרטים:
גודל התנור - 120 פינת עבודה פנימית
מס' פיצות - 5-6 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-2200 ק"ג
קוטר פנימי - 120 ס"מ
קוטר חיצוני - 166 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 186 ס"מ

מודל 120 וולקנו

Volcano oven from Manna Forni,
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

תנור הר געש מבית Manna Forni,
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 120 פינת עבודה פנימית
מס' פיצות - 5-6 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-2200 ק"ג
קוטר פנימי - 120 ס"מ
קוטר חיצוני - 166 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 186 ס"מ

מודל 70 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 70
No. of pizzas - 1-2 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - KG-800
Inner diameter -70 cm
Outer diameter - 90 cm
Diameter including work surface - 115 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנורים מסורתיים כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור אושר בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 70
מס' פיצות - 1-2 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - KG-800
קוטר פנימי -70 ס"מ
קוטר חיצוני - 90 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 115 ס"מ

מודל 70 נאפוליטן


טאבון נאפוליטני מבית Manna Forni

יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 80

מס' פיצות - 2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- בKG 1300

קוטר פנימי -80 ס"מ

קוטר חיצוני - 126 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

מודל 80 נאפוליטן

טאבון נאפוליטני מבית Manna Forni

יצרן טאבונים מעל 30 שנה במסורת יחודית.

הטאבון והיצרן בעלי תקן מאושר באיגוד AVPN Vercea Pizza

מפרט טכני:

מידת הטאבון - 80

מס' פיצות - 2 יח'

גובה כללי כולל סטנד - 200 ס"מ

משקל- בKG 1300

קוטר פנימי -80 ס"מ

קוטר חיצוני - 126 ס"מ

קוטר כולל משטח עבודה - 146 ס"מ

מודל 90 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 90
No. of pizzas - 2-3 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 1500 kg

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 90
מס' פיצות - 2-3 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1500 ק"ג

מודל 90 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The degree of the oven - 90
No. of pizzas - 2-3 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 1500 kg
Inner diameter -90 cm
Outer diameter - 136 cm
Diameter including work surface - 156 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
דרגת התנור - 90
מס' פיצות - 2-3 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1500 ק"ג
קוטר פנימי -90 ס"מ
קוטר חיצוני - 136 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 156 ס"מ

מודל 100 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 100 פרצופים של חלל עבודה
מס' פיצות - 3-4 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1700 ק"ג
קוטר פנימי -100 ס"מ
קוטר חיצוני - 146 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 166 ס"מ

מודל 110 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 100 faces of work space
No. of pizzas - 3-4 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - in 1700 kg
Inner diameter -100 cm
Outer diameter - 146 cm
Diameter including work surface - 166 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 100 פרצופים של חלל עבודה
מס' פיצות - 3-4 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-1700 ק"ג
קוטר פנימי -100 ס"מ
קוטר חיצוני - 146 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 166 ס"מ

מודל 120 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 120 פינת עבודה פנימית
מס' פיצות - 5-6 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-2200 ק"ג
קוטר פנימי - 120 ס"מ
קוטר חיצוני - 166 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 186 ס

מודל 120 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

Specifications:
The size of the oven - 120 interior work area
No. of pizzas - 5-6 pieces
General height including stand - 200 cm
Weight - at 2200 kg
Inner diameter - 120 cm
Outer diameter - 166 cm
Diameter including work surface - 186 cm

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מפרטים:
גודל התנור - 120 פינת עבודה פנימית
מס' פיצות - 5-6 חתיכות
גובה כללי כולל מעמד - 200 ס"מ
משקל - ב-2200 ק"ג
קוטר פנימי - 120 ס"מ
קוטר חיצוני - 166 ס"מ
קוטר כולל משטח עבודה - 186 ס"מ

מודל 130 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.

מודל 140 נאפוליטן

Neapolitan oven from Manna Forni
Manufacturer of Traditional Oven for over 30 years.
The oven have been certificated in the Highest standard of AVPN Vercea Pizza Association in Naples.

תנור נפוליטני מבית מנה פורני
יצרן של תנור מסורתי כבר למעלה מ-30 שנה.
התנור קיבל אישור בסטנדרט הגבוה ביותר של AVPN Vercea Pizza Association בנאפולי.